• Carrer de Miquel Àngel, 30. Paviment amb garlandes
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: J. Puig)

(Foto: J. Puig)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una habitació de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es tracta d’un fons compost per dues peces que es repeteixen, una decorada i l’altre llisa. El conjunt format garlandes hexagonals amb fulles verdes i flor vermella  sobre fons blanc.
Època: posterior a 1928, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1928
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre