• Carrer de Muntaner, 277. Edifici Les Ameriques, fris
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
10 imatges | 1 participant
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

MOSAIC
Descripció: fris de la façana principal i de l’edificació a l’interior de conjunt d’edificis. El mosaic està realitzat amb rajoles esmaltades rectangulars de vàries mides. La decoració consisteix en un joc de formes geomètriques en relleu. El conjunt és de diverses tonalitats de color blau i verd amb elements de color marró.
Època: 1971 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Ángel Grávalos (signat en diversos indrets “A. Gravalos Muresa Zaragoza”)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Carrer de Muntaner 277 [En línia].
ARILLA SATUÉ, S. (2016). “Cerámica artística en los espacios públicos de la ciudad de Zaragoza”. Arte y Ciudad – Revista de Investigación 9:155 – 182.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1971
Ús original: residencial, comercial, aparcament
Font de la informació: Cadastre