• Carrer de Muntaner, 33. Vorera
  • Eixample
  • Terratzo
  • Segle XX
4 imatges | 2 participants
(Foto: Xesco O)

(Foto: Xesco O)

MOSAIC
Descripció: paviment de vorera enfront d’un edifici d’habitatges, situat a l’exterior. Originalment anunciava la botiga de mobles Escribano situada al carrer de Muntaner, 35. El mosaic està realitzat amb rajoles de panot de forma quadrangular en relleu. La decoració està formada per rajoles de motius diferents que formen dues figures de color groc: un sol amb cara humana i un toro. Entre les figures, marcat quatre vegades en groc sobre negre:
ESCRIBANO”
Època: 1980, indicat al mosaic
Autor: Roger Capron, ceramista francès, signat “R.Capron 80″
Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
PERMANYER, L., HUERTAS, J. (2005). Ciutat lletja o desapareguda. La veu del Carrer 90: 24-25.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MES INFORMACIÓ
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
A peu de carrer, fotodietari. Roger Capron