• Carrer de Nàpols, 261-263
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
9 imatges | 4 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: plafó del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb peces de rajoles esmaltades i de pedres retallades i tessel·les de vidre de forma quadrangular de mides diferents. La decoració representa una escena marítima de Cadaqués. Es veuen dos vaixells navegant en primer pla i la costa en segon pla. Les construccions estan esquematitzades en formes geomètriques de colors groc, vermell i gris sobre fons blanc.
Època: 1968
Autor: Armand Olivè Milián (signat “Olive Milian 68”), mosaïcista
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
Entrevista amb Armand Olivé Milián, 9 de maig de 2019.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1968
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 6/4/2021