• Carrer de Pamplona, 96-104. Antiga fàbrica Galetes Viñas
0 imatges | 0 participants
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

ITINERARI 3: Rètols de mosaic: indústria i publicitat al Poblenou

Punt 2 de l’itinerari

SOBRE LA FÀBRICA

En front de La Unión Metalúrgica trobarem aquesta antiga fàbrica de galetes fundada per Pere Viñas i Renom. Va establir l’empresa Viñas i Companyia al 1879 al Poblenou. Exemple de la importància del desenvolupant dels mitjans de comunicació és l’anunci que feia la marca en ser la primera a tenir una línia telefònica que unia el seu despatx barceloní amb la fàbrica del Poblenou, el 1883.

La fàbrica produïa galetes dolces i pretenia fer competència a les marques angleses que dominaven el mercat en aquella època. L’empresa va arribar a exportar els seus productes fins als Estats Units i les Filipines i durant l’última dècada del segle XIX i la primera del segle XX, Viñas i Companyia va ser el primer productor de galetes de l’estat. L’any 1928 es creà la societat anònima Galetes Viñas, SA. però després de la guerra fou declarada en fallida i venuda.

Les naus que veiem avui es van construir seguint el mateix estil en diferents etapes, probablement relacionades amb el procés d’expansió de la indústria. Encara que no hi trobarem el rètol de l’empresa, val la pena observar els elements de ferro forjat de l’entrada del garatge. Avui l’edifici és seu de diferents empreses.

EDIFICI
Arquitecte: Joan Barba, mestre d’obres
Època: 1880-1886
Estil: arquitectura industrial
Ús original: fabricació de galetes

Baixant pel carrer de Pamplona ens fixarem en el portal d’entrada del número 88, antiga fàbrica Albert Musterós, avui part de la sala de concerts Razzmatazz. Seguirem fins el tercer punt de l’itinerari.

Font de la informació:
CHECA, M., ALBERICH, N., CLAVER, N., FERNÁNDEZ DELKADER, M., FERNÁNDEZ VALNTÍ, R., GÜELL, A., GATNAU, M.J., LLOBET, X. (2000). “Poblenou i la reconversió de les fàbriques”. Icària. Papers de l’arxiu històric de Poblenou 4:23.

GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament de Territori i Sostenibilitat (2006). Modificació del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Sant Martí, patrimoni industrial del Poblenou. Aprovació definitiva. Barcelona, novembre de 2006.