• Carrer de Pons i Subirà, 3
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: L. Andino)

(Foto: L. Andino)

MOSAIC
Descripció: revestiment de façana de les tres plantes de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular amb relleu. La decoració representa anells de color verd amb un punt interior que destaquen sobre un fons negre amb motius geomètrics impresos sota relleu. Alternen, entre les plantes, rajoles llises de color verd fosc. Trobem un revestiment similar al carrer Galileu, 319.
Època: 1977 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Fabricación Cerámica SA Cosme Toda, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
Vicente DE LA FUENTE, (comunicació personal) segons les seves observacions a l’antiga fàbrica de Cosme Toda.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1977
Ús original: comercial
Font de la informació: Cadastre