• Carrer de Portolà, 6. Arrimador de colors
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada una mateixa peça que, simetritzada, forma un motiu florals amb ocells. Es combinen els colors taronja, verd, blau i groc sobre fons blanc. El sòcol i la peça d’acabament estan fets amb rajoles allargades de color blau.
Època: posterior a 1906, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910, aproximadament
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: 

Cercador de Patrimoni Arquitectònic, identificador 2364

Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

 

MÉS INFORMACIÓ

La meva Barcelona: El Col·legi Major Montseny i els Jardins de Portolà