• Carrer de Provença, 598
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de façana de l’edifici. El mosaic està format per tessel·les de vidre industrial de tipus Plavit. Es tracta d’un revestiment on les peces de vidre estan unides pel revers per una malla sintètica o bé per un full de paper aplicat per l’anvers –que es retira un cop col·locat. La peça així unida té la mida aproximada d’una rajola. La façana està decorada amb peces de color marró a la planta baixa i peces de color blau a partir de la primera planta.
Època: posterior a 1962, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1962
Estil: contemporani
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre