• Carrer de Provençals, 74. Zusammen Flies(s)
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XXI
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: conjunt de sis petits plafons col·locats sobre una paret d’un edifici parcialment enderrocat. El mosaic està format per rajoles de ceràmica esmaltada amb la forma d’un angle de 90º de mides diferents. La unió d’aquestes peces forma personatges antropomorfes o zoomorfes disposats sobre la paret. Les peces són de color blanc o negre i estan decorades amb impressions en sota relleu i colors vius. Es tracta d’una versió de Street Art.

La obra s’anomena Zusammen Flies(s). Segons la autora “es un proyecto dirigido a muros de ciudades ubicados en antiguos entornos fabriles. A través d’una serie de baldosas aplicadas al muro, representamos el simbolismo de aquello que finaliza pero no desaparece, sino que se transforma en el transcurso de su existencia. Zusammen Flies(s)en se dispone a acompañar muros repletos de historia para formar parte de la actividad de la vida cotidiana del barrio, convirtiendo los despojos de antiguas manufacturas en un entorno de calidad, saludable y lleno de contenido.”

Època: segle XXI
Autor: Eulàlia Naveira, ceramista; Saskia Siebe; Peter Herr
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
EULALIA NAVEIRA: Zusammen Fliessen