• Carrer de Pujades, 181
  • Sant Martí
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: L. Andino Pol)

(Foto: L. Andino Pol)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul d’entrada de l’edifici. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal blanques combinades amb peces quadrades de color vermell ocupant les cantonades. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per un motiu que es repeteix i compon el fons. La sanefa està composta per una franja decorada amb flors vermelles i fulles grises sobre fons blanc. La faixa consisteix en lloses grises de marbre.
Època: posterior a 1890, any de construcció de l’edifici
Autor: model present a la majoria de catàlegs de fabricants d’hidràulics de l’època.


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890, aprox
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 3342