• Carrer de Pujades, 69 / Carrer d’Àlaba, 70-82
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de tota la façana de l’edifici. El mosaic està format per tessel·les de ceràmica esmaltada, comunament anomenades Gresite. Es tracta d’un revestiment industrial on les peces estan unides pel revers per una malla sintètica o bé per un full de paper aplicat per l’anvers –que es retira un cop col·locat. La peça així unida té la mida aproximada d’una rajola. La façana està decorada amb peces de color marró.
Època: 1968 o posterior, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1968
Ús original: industrial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 5/5/2021