• Carrer de Roger de Llúria, 84. Sota balcó
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment dels cinc plafons del sota balcó de la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada i amb trencadís. La decoració del plafó central representa vuit flors de color verd sobre fons marró, en relleu, al centre d’un rectangle de color groc clar. Els plafons laterals, de forma triangular, reprenen la mateixa decoració però amb una sola flor al centre del fons groc clar realitzat amb trencadís.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època:  1910
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre