• Carrer de Santa Filomena, 2
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: plafó sobre la paret de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració reprodueix la imatge de santa Filomena, representada amb la palma del martiri. A la part inferior es llegeix “STA. FILOMENA”. La composició està emmarcada per una garlanda floral de color blau i groc sobre fons blanc.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre