• Carrer de Santa Magdalena, 12. El Cercle de Gràcia.
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: guca64)

(Foto: guca64)

MOSAIC

Descripció: paviment de l’interior de l’equipament. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. La rajola és de color blanc i està emmarcada per una línia dentada de color verd. El conjunt forma una quadrícula de color verd sobre fons blanc.
Època: posterior a 1920, any de construcció de l’edifici
Autor: Casa E. F. Escofet y Cª, fabricant. Model Num. 285

Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Modernista
Ús original: equipament
Font de la informació: Cadastre