• Carrer de Santaló, 79. Paviment amb rombes
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una sala de la Casa Usher Llibreters. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració formada per una peça d’un mateix motiu que es repeteix. Representa fileres de rombes de color vermell i verd, en línies alternes, ornades amb una fulla beix a l’interior de cada rombe. La sanefa està formada per retalls de diferents peces.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: model present a diversos catàlegs de fabricants, com Orsola, Solà y Cia, 1909, patró nº660 o Salvador Bulet y Cia., 1909, patró nº54


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre