• Carrer de Torrijos, 14
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
3 imatges | 2 participants
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció:  revestiment dels sota balcons de l’edifici, situat a l’exterior. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració es situa entre les biguetes i es barregen els colors blau i verd.
Època: posterior a 1910, data de construcció de l’edifici
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre