• Carrer de Trafalgar, 29
  • Eixample
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segona meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de formigó de forma quadrangular i rectangular amb relleu. La decoració està formada per rajoles amb diversos motius que es repeteixen com estrelles i formes geomètriques, creant un joc de volums amb tonalitats de marrons.
Època: 1972 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: Pedro Llorente Brieva, Relieves + Ordenaciones Pétreas (ROP)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
RELIEVES + ORDENACIONES PÉTREAS (Ca. 1970). Àlbum.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1972
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
RONDALLER (31/12/2021). Anonimat artístic  [En línia].
RONDALLER (12/8/2021). Anonimat artístic 2  [En línia].
RONDALLER (6/1/2022). Anonimat artístic 3  [En línia].

Última actualització de la fitxa: 10/3/2022