• Carrer de València, 351
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: arrimador del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i rectangular. La composició del cos forma una quadrícula disposada en diagonal de color verd amb, a les interseccions, peces quadrades vermelles amb una flor en relleu. L’interior de la quadrícula està decorat amb quadrilòbuls de color blau i blanc, i fulles grogues. La composició està emmarcada per una banda amb ovals i volutes. L’arrimador acaba per una peça de bordó de color verd mentre que el sòcol és una peça llisa de color blau turquesa.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre