• Carrer de Verdi, 58
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: paviment de la sala de vendes d’una botiga, situat a l’interior. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que, simetritzada, es repeteix. La unió de quatre rajoles forma un cercle compost per quatre formes lenticulars decorades amb una fulla. Al centre se situa un quadrat amb bucles. El conjunt forma cercles entrellaçats de color gris sobre fons blanc. La sanefa consisteix en una franja de cercles de fulles de roure verdes sobre fons blanc delimitada per un arc de cercles i volutes negres.
Època: 1912 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: model present al catàleg del fabricant Orsola, Solà y Cia., nº 618


Font de la informació:  equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: 
desconegut
Època: 
1969
Estil:
Eclèctic
Ús original: 
residencial
Font de la informació:
Cadastre

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 11 de l’itinerari