• Carrer de Verdi, 67. Façana
  • Gràcia
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Font: anònim)

(Font: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de façana en els ampits de plantes entresòl, primera, segona, tercera i àtic. El mosaic està format per tessel·les de vidre industrial de tipus Plavit. Es tracta d’un revestiment on les peces de vidre estan unides pel revers per una malla sintètica o bé per un full de paper aplicat per l’anvers – ue es retira un cop col·locat. La peça així unida té la mida aproximada d’una rajola.  La façana està decorada amb peces de diverses tonalitats de verd.
Autor: desconegut
Època: posterior a 1965, any de construcció de l’edifici
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1965
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 9 de l’itinerari