• Carrer de Verdi, 67
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XXI
3 imatges | 2 participants
(Font: anònim)

(Font: anònim)

MOSAIC

Descripció: Descripció: paviment d’una botiga. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es conserva només un fragment del mosaic col·locat a mode de catifa al centre d’un nou paviment de fusta. La decoració està composta per dues peces diferents: la primera té tres flors que formen una línia discontínua corba repetida tres vegades i la segona amb flors de sis pètals. La combinació d’ambdues forma una trama de flors blanques rodejades de cercles discontinus verds sobre un fons beix clar.
Autor: el model de la flor està present al catàleg d’Escofet, Tejera y Cia., model 259.
Època: el mosaic en la seva composició i disposició actual data de 2015, any de remodelació de la botiga però està compost de rajoles recuperades de datació desconeguda.
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1965
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 10 de l’itinerari