• Carrer de Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 163
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: N.A.C.)

(Foto: N.A.C.)

MOSAIC
Descripció: paviment de tot l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració està composta per una mateixa peça que es repeteix i representa un motiu d’escaquer de color blanc i gris amb 64 quadrats per rajola.
Època: 1920 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: model present a diferents catàlegs de fabricants de mosaic hidràulic, per exemple el d’Isidro Torres, 1912, patró 48


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre