• Carrer del Bruc, 69
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XIX
2 imatges | 1 participant
(Autor: anònim)

(Autor: anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul d’entrada de l’edifici. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular. La decoració representa un cercle delineat de color negre, gris i ocre a l’interior del qual es troba un estel de vuit puntes de color blanc i gris sobre fons negre. El cercle apareix sobre fons blanc; la composició està emmarcada per una sanefa de color vermell i negre. El perímetre és realitzat amb la tècnica del terratzo venecià.
Època:  1886 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1886
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre