• Carrer del Bruc, 69
  • Eixample
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XIX
5 imatges | 2 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul d’entrada de l’edifici. El mosaic està realitzat amb tessel·les de pedra de forma quadrangular. La decoració representa un cercle delineat de color negre, gris i ocre a l’interior del qual es troba un estel de vuit puntes de color blanc i gris sobre fons negre. El cercle apareix sobre fons blanc. La composició està emmarcada per una sanefa de color vermell i negre, acabada per una faixa de tessel·les de colors barrejats.
Època:  1886 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1886
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la fitxa: 09/11/2021