• Carrer del Canonge Almera, 31
  • Horta-Guinardó
  • Trencadís
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 2 participants

MOSAIC
Descripció: rètol situat a la part superior de la façana, a l’exterior. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de formes irregulars. La decoració és de forma rectangular sobre fons blanc i es llegeix “VILLA CARMEN” escrit amb peces blaves.
Època: 1900 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022