• Carrer del Carme, 47. Casa de Convalescència de l’antic hospital de la Santa Creu. Vestíbul
  • Ciutat Vella
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XVII
0 imatges | 0 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: arrimador exterior de rajola ceràmica esmaltada policromada amb escenes bíbliques al vestíbul d’accés a l’edifici. Es descriu el cicle de la vida de sant Pau i en concret en aquest plafó la trobada de Sant Pau i Sant Pere a Roma. Tot el plafó queda emmarcat amb sanefes amb representacions de flors i gerros amb un marcat estil barroc. Predominen els colors de la ceràmica tradicional catalana del blau, verd, groc i diferents tons de ocre.
Època: 1679-1682
Autor: Llorenç i Pau Passoles
Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
ALSINA, L. (2018). “Ceràmica aplicada l’arquitectura a Barcelona: des de l’edat mitjana fins al romanticisme”. A Les arts aplicades a Barcelona, directed by F. Fontbona, 134-143. Barcelona: Àmbit.
Pobles de Catalunya: Casa de Convalescència

EDIFICI
Arquitecte: Pere Pau Ferrer i Pere Vidal. Claustre: Guillem Abiell, mestre d’obresÈpoca: “Entre 1736 i 1749 s’edificà el cos que descriu la cantonada amb el carrer de les Egipcíaques. Però la principal aportació d’època moderna al conjunt assistencial fou la seva ampliació en incorporar-li, a l’angle nord-est, la Casa de Convalescència, que feu arribar la construcció fins al carrer del Carme. Tot i que les obres s’iniciaren el 1629 -sense que se sàpiga qui les dirigia aleshores- patiren llargues interrupcions que per motius bèl·lics com econòmics, no finalitzaren fins el 1680.”
Estil: Gòtic
Ús original: equipament – sanitari
Font de la informació:

Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 691

Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ