• Carrer del Clot, 92. Casa Budesca
  • Sant Martí
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
6 imatges | 5 participants
(Foto: S. Pellicer)

(Foto: S. Pellicer)

MOSAIC
Descripció: rètol exterior a la part superior de la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa un cercle groc delimitat per una línia vermella. Al centre de la decoració, dues granotes verdes s’aixopluguen sota un paraigua vermell. A la part inferior de l’escena, un rètol blau amb les lletres en color blanc anuncia:
J. BUDESCA
L’establiment Budesca, creat l’any 1920 fabricava i venia paraigües. L’edifici albergava la part d’habitatges i el taller a la planta baixa.
Època: posterior a 1920, data d’obertura de l’establiment
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
Pobles de Catalunya: Can Budesca

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1915
Estil: Eclèctic
Ús original: comercial
Font de la informació:
Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
La Barcelona de antes: Casa Budesca
Vestigios de Barcelona: Casa Budesca, la antiguia fabrica de paraguas del Clot