• Carrer del Duero, 46-48. Plafó
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: R. Sales Encinas)

(Foto: R. Sales Encinas)

MOSAIC
Descripció: plafó situat a la façana de l’edifici, entre dues de les obertures de la primera planta. El plafó està realitzat amb sis rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa sant Antoni de Pàdua, vestit amb l’hàbit franciscà i portant en braços el nen Jesús. El sant, patró dels paletes i oficis de la construcció, ve acompanyat una paleta d’obrar, d’una plomada i d’un cabàs.
Època: segona meitat del segle XX
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1865
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
DE LA FUENTE, V. (2023). “Un museu a l’aire lliure: Marinarenys (1975), mosaic d’Armand Olivé Milián i altres obres de ceramistes pels carrers d’Arenys de Mar“. A: La peça destacada del mes, maig de 2023, Museu d’Areny de Mar (ed.) [En línia].

POBLES DE CATALUNTA. Cases al carrer Duero 44-46 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 15/5/2024