• Carrer del Montseny, 15. Paviment amb molinets vegetals
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Núria)

(Foto: Núria)

MOSAIC
Descripció: paviment del menjador de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix. La unió de quatre peces forma un anell amb quatre pètals a l’interior envoltat de molinets vegetals amb un estel central. Tots els motius decoratius són de color gris verdós sobre fons blanc.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre