• Carrer del Montseny, 3
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul d’entrada d’una botiga, situat a l’exterior. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma hexagonal. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per un motiu que es repeteix. El conjunt forma una successió de motius geomètrics de color negre, vermell i groc que donen la impressió de ser cubs imbricats. La sanefa consisteix en una banda amb dues línies ondulades que formen cercles de color  blanc, marró i groc sobre fons marró.
Època: 1893 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: model present al catàleg del fabricant Escofet y Fortuny
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1893
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 3 de l’itinerari

El mosaic hidràulic d’interior
El mosaic hidràulic d’interior va renovar els paviments tradicionals de terracota, de ceràmica i de pedra natural gràcies a la introducció del ciment, a partir del qual s’obtenien rajoles estandarditzades de 20×20 cm. Els paviments imitaven gairebé sempre una composició en forma de catifa composta per un fons -el motiu central-, una sanefa -la banda que l’envolta- i una faixa -que serveix de franja de transició amb  la paret-.

La rajola hidràulica amb motius policroms es produeix per compressió dins d’un motlle que conté tres capes on l’element principal és el morter de ciment. La capa més important és la que conforma la cara vista la qual, composta per una barreja fluida de ciment, àrids i pigments, ha de ser resistent i artística alhora. El dibuix està determinat per la trepa de llautó que té la funció de separar bé els colors de la composició.