• Carrer del Montseny, 43. Passadís, menjador i cuina
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Roig Miret)

(Foto: A. Roig Miret)

MOSAIC
Descripció: paviment de passadís, menjador i cuina d’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu que es repeteix de color blanc amb línies discontínues que emmarquen en un quadrat flors de vuit pètals verds, girat 45º respecte a la peça.
Època: posterior a 1969, any de construcció de l’edifici
Autor: Mosaicos A. Coll, nº131.


Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1969
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre