• Carrer del Rosselló, 555
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
0 imatges | 0 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: aplacats exterior de façana als balcons. Està fet de rajoles esmaltades i decorades. El patró del mosaic està format per quatre rajoles iguals formant un dibuix amb cercles concèntrics. El colors són de la gama dels beix i els verds.
Època: posterior a 1973, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1973
Estil: Contemporani
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre