• Carrer del Rosselló, 558
  • Sant Martí
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
0 imatges | 0 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: mosaic exterior d’aplacat de paret del vestíbul d’entrada a l’edifici. Mosaic format per petites plaquetes rectangulars texturades allargades de pedra alternant verticals i horitzontals. Hi ha tres colors: beix, gris i terracota.
Època: 1960, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1960
Estil: Contemporani
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre