• Carrer dels Dominics, 26 / Carrer dels Quatre Camins, 72
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
5 imatges | 2 participants
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: marc de la porta, de les finestres, del sota balcó així com del bordó de cantonada i de l’acabament del mur de la façana. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada de forma rectangular i amb trencadís. La decoració representa motius geomètrics arrodonits a mode de pètals al voltant de la porta principal. Els bordons estan ornats amb motius geomètrics de color blanc i blau o amb peces de ceràmica decorada amb motius acolorits.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre