• Carrer d’Enric Granados, 23. Menjador, paviment amb creus
  • Eixample
  • Mosaic de gres ceràmic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: S. Sarasa)

(Foto: S. Sarasa)

MOSAIC
Descripció: paviment d’un menjador de l’habitatge. Mosaic de gres ceràmic realitzat amb peces de forma quadrangular, triangular, rectangular i romboïdal. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb una retícula de fons marró. El dibuix base forma un quadrat envoltat de peces vermelles. Al mig es forma una creu blanca, blava i negra amb una peça encàustica vermella sobre fons beix. La sanefa té una doble línia marró que emmarca un encintat d’hexàgons de color blau i vermell amb vora blanca sobre fons ocre.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: Nolla, fabricant
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre