• Carrer d’Hort de la Vila, 8
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: mural de font, situat sobre la façana de l’edifici. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa un plafó groc sobre el qual està el sortidor d’aigua. L’envolta una doble sanefa amb un cordó torçat i motius en forma de gota de color blau i groc sobre fons blanc.
Època: posterior a 1980, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1980
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre