• Carrer d’Olot s/n. Escola Baldiri Reixac, barana
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: barana dels terrats de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i maons de ceràmica. La decoració de la barana ve donada per la disposició dels maons que recorda les gelosies d’estil islàmic, un tipus d’obertura calada per veure i no ser vist. En el cas present, les interseccions del calat estan decorades amb rajoles blanques quadrades mentre que el bord ondulat de la barana està revestit amb fragments retallats de rajoles del mateix color.
Època: posterior a 1931, any de reforma de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut; Antoni Gaudí
Època: segle XVIII; reforma escola en 1931
Estil: Historicista
Ús original: masia residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Conjunt de l’entorn del Park Güell [En línia].

Última actualització de la pàgina: 2/9/2020