• Carrer la Rambla, 115. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, paviment del rebedor
  • Ciutat Vella
  • Terratzo venecià
  • Segle XIX
12 imatges | 1 participant
(Foto: Servei d'Arqueologia)

(Foto: Servei d'Arqueologia)

MOSAIC
Descripció: paviment del rebedor situat a la primera planta de l’edifici. El mosaic està realitzat amb terratzo continu dit “a la veneciana”. La decoració consisteix en un requadre central de tonalitats taronges i una sanefa perimetral de color fosc amb una línia de tessel·les negres que la ressegueix. L’espai entre aquest paviment i el de la sala d’actes també consisteix en una superfície revestida de terratzo.
Època: 1888, data del justificatiu de la Reial Acadèmia del pagament del mosaic.
Autor: Luigi Pellarin (mosaïcista)
Font de la informació: Eequip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu bari
2BMFG Arquitectes (2017). Projecte de restauració del paviment de la sala d’actes de la seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Documentació relativa a béns de patrimoni arquitectònic historicoartístic. Barcelona: inèdit.

EDIFICI
Arquitecte: Josep Domènech i Estapà per la remodelació.
Època: 1764, remodelat entre els anys 1883 i 1894
Estil: historicista
Ús original: cultural
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts [En línia].
2BMFG Arquitectes (2017). Projecte de restauració del paviment de la sala d’actes de la seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Documentació relativa a béns de patrimoni arquitectònic historicoartístic. Barcelona: inèdit.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (Poliorama) [En línia].
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA. Història [En línia].

CONSERVACIÓ DEL MOSAIC
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Servei d’arqueologia (2020). Consell per al manteniment de mosaics. Protocol de manteniment per al paviment de mosaic i terratzo venecià de la sala d’actes i del vestíbul de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023