• Carrer de Llança, 20. Casa Fajol o Casa de la Papallona
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: coronament de façana de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració representa una papallona les ales de la qual formen un acabament semicircular. El cos de l’animal està compost per franges diagonals de colors groc, taronja, blau, verd i blanc, mentre que les ales estan formades per clapes de la mateixa gamma cromàtica. Les antenes són metàl·liques.
Època: 1912 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa de la Papallona (Casa Fajol) [En línia].

EDIFICI
Arquitecte:  Josep Graner i Prat, mestre d’obra.
Època: 1912
Estil: Modernista
Ús original: residencial i comercial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa de la Papallona (Casa Fajol) [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Casa de la Papallona [En línia].
FREIXA, M., SALINÉ, M. (2018). Gaudí i el trencadís modernista. Sant Lluís: Triangle Postals SL.
POBLES DE CATALUNYA. Casa Fajol o de la Papallona [En línia].

Última actualització de la pàgina: 16/3/2022