• Carrer de Sant Joan de Malta, 8. Paviment amb creu plurilobulada
  • Sant Martí
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: D. Folch Pablo)

(Foto: D. Folch Pablo)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. La decoració consisteix en una mateixa peça que es repeteix. Dibuixa una successió de creus plurilobulades de color gris sobre fons blanc amb un cercle vermell al centre. La faixa està formada per una successió de triangles acabats en volutes de color gris.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: patró present al catàleg d’Orsola Solá Y Cia, model 668


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre