• Carrer de Sant Joan de Malta, 8. Paviment amb quadrifolis
  • Sant Martí
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: D. Folch Pablo)

(Foto: D. Folch Pablo)

MOSAIC
Descripció: Paviment d’una estança de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració amb un fons compost per una peça que es repeteix i representa un quadrifoli. El conjunt forma una quadrícula amb quadrifolis a l’interior i cercles a les interseccions. Els motius són de color gris sobre fons blanc. La sanefa està formada per la successió de motius triangulars acabats en volutes.
Època: posterior a 1900, any de construcció de l’edifici
Autor: model present al catàleg de Mosaicos A. Coll, model nº137

Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre