• Carretera de Montjuïc, 43. Mirador de l’Alcalde
  • Sants-Montjuïc
  • Altres tècniques de mosaic
  • Segle XX
7 imatges | 2 participants
(Foto: M. Urbiola)

(Foto: M. Urbiola)

MOSAIC
Descripció: Es tracta d’un mosaic de paviment de 420 m2 dissenyat per Joan Josep Tharrats. Per a la seva realització es van fer servir materials tan diversos i originals com còdols, llambordes, maons, rajoles posades de cantó, culs d’ampolla, peces de formigó, peces de ferro diverses (cadenes, rodes dentades, filaments, caragols i femelles, planxes procedents de maquinària desballestada) o fragments de tapes de registres dels serveis urbans del subsòl, entre d’altres.“(1)
Època: 1963-69
Autor: Joan-Josep Tharrats, artista
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
(1) AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona + Sostenible. Parc del Mirador de l’Alcalde [En línia].

EDIFICI
Autors: Joan-Josep Tharrats, artista; José Luis Gómez Menéndez, enginyer de camins
Ús original: espai públic
Font de la informació:
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Art Públic: Paviments del Mirador de l’Alcalde [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Mirador de l’Alcalde [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Mirador de l’Alcalde [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Última actualització de la fitxa: 14/12/2020