• Passeig de Jean Forestier
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 2 participants
(Foto: M. Jesus García Fabregas)

(Foto: M. Jesus García Fabregas)

MOSAIC
Descripció: revestiment de les parets de la font de l’escala. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La part inferior de les parets són de color blau mentre que la part superior està decorada amb un motiu d’escaquer de color groc i negre.
Època: 1929 o posterior
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Jean-Claude Nicolas Forestier
Època: 1929
Ús original: jardí
Font de la informació: BARCELONA TURISME. Parc de Montjuïc [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023