• Estació de Ferrocarrils Catalans de Sarrià. Mural del vestíbul
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular, se’n compten dotze rajoles en l’alçada i vint en l’amplada. La decoració representa la “Cosmogonia Catalana”, títol del plafó.

Bosch Martí va batejar la seva obra Cosmologia Catalana. El primer mural, situat en una paret lateral, es titula “Els origens” i representa alguns moments de la història de la humanitat, amb la creació del món, Adam i Eva, com a origen noble de la condició humana, i una cursa de braus i uns guerreres com a representació de la brutalitat. Els bustos de Bernat Metge, Joanot Martorell, Ramon Muntaner i Àusias March volen simbolitzar la creativitat, els drets i l’autogovern.

El plafó frontal, titulat “La sardana còsmica vers les galàxies” representa una rotllana de sardanistes i, a sota, els bustos de Rabindranath Tagore, Miguel Hernández, J.V. Foix, Salvador Espriu, Antonio Machado i Pablo Neruda, com a símbol “del gran moment de reconciliació i d’esperances col·lectives que viu el nostre país”, segons va manifestar l’artista en una entrevista. Cal no oblidar que l’obra es realitzava en els mesos immediatament posteriors a la mort de Franco. Com a teló de fons, símbols còsmics. La figura de Foix hi va ser inclosa especialment pel seu veïnatge sarrianenc.

L’altre plafó lateral està dominat per la silueta del temple barceloní de la Sagrada Família i, es titula “El poble treballador com a eix de la història”. Als peus del temple hi ha representacions simbòliques de la Indústria i l’Agricultura i uns rostres que aludeixen “als paradisos perduts de les minories ètniques, en perill d’extinció front a la immensa maquinària tecnològica, industrial i burocràtica repressiva del món modern”, segons paraules de l’artista. (Ajuntament de Barcelona, Art Públic: FFGC Estació Sarrià. Cosmologia catalana)

Època: 1976

Autors: Lluís Bosch Martí, escultor, amb la col·laboració de Joaquim Monsalvatge i Jaume Toldrà, ceramistes
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

Ajuntament de Barcelona, Art Públic: FFGC Estació Sarrià. Cosmologia catalana

MÉS INFORMACIÓ

Trens de Catalunya: Estació de Sarrià