• Gran Via de les Corts Catalanes, 580
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: I. Lovera De Sola)

(Foto: I. Lovera De Sola)

MOSAIC
Descripció: paviment interior a l’entrada d’un hotel. El mosaic hidràulic està realitzat amb peces de forma quadrangular. Només es conserva el motiu de fons del mosaic, sense la sanefa ni la franja. La decoració està composta per una peça que es repeteix, ornada amb quatre creus vermelles i blanques envoltades de fulles trilobulades grises. El conjunt dóna un efecte de puntejat vermell i gris.
Autor: model present a diferents catàlegs, com per exemple Mosaicos A. Coll, model nº144 o La Fabril Mataronense, model nº53


Època: posterior a 1874, any de construcció de l’edifici
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Rovira i Trias
Època: 1874
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona