• Gran Via de les Corts Catalanes, 764
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: O. Martinez)

(Foto: O. Martinez)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un edifici d’oficines. La composició és un tancament que serveix d’element separador realitzat amb tècnica mixta. Maó massís aparellat formant dibuixos circulars i ondulants. L’espai entre les figures ondulants es completa amb mosaic de trencadís de trossos irregulars de pasta vítria de color vermell, verd, blau i daurat.
Època: 1972
Autor: Antoni Cumella
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

EDIFICI
Arquitecte: Xavier Busquets, Martin Burckhardt
Època: 1972
Estil: Contemporani
Ús original: oficines
Font de la informació: Cadastre
DALMAU, O. (2019). Barcelona retro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

MÉS INFORMACIÓ
CERAMICA CUMELLA. Antoni Cumella 1913-1985 [En línia].
MARQUINA, R. (1963). «Arte y técnica en lugar de arte contra técnica». Cuadernos de arquitectura, Núm. 54, p. 33-34 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/9/2021