• Passatge de Catalunya, 25
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: J. Porcel)

(Foto: J. Porcel)

MOSAIC
Descripció: plafó i sanefa situats a la façana exterior. Ambdós estan realitzats per un conjunt de rajoles de ceràmica esmaltada quadrangulars. El plafó representa una figura femenina d’estil Art Déco, format per quatre rajoles que creen un cercle emmarcat amb una cornisa d’obra. La sanefa inferior està composta per una rajola que es simetritza formant el dibuix de dos gerros amb decoracions vegetals i florals sobre una línia blava i groc, verd, taronja i blau.
Època:  posterior a 1924, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Josep Alemany Juvé, arquitecte
Època: 1924
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre, autor fotografia