• Passatge de Mallofré, 2. Contrapetja
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: J. Möhres)

(Foto: J. Möhres)

MOSAIC
Descripció: contrapetja dels graons de l’entrada del carrer al pati, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma rectangular. La decoració està formada per una rajola amb el mateix motiu que es repeteix. La decoració consisteix en motius vegetals de fulles i branques de color marró i ocre sobre fons blanc. La garlanda formada per aquests motius està delimitada per una línia ocre i emmarcada per volutes de color marró.
Època: posterior a 1875, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1875
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre