• Passeig de Gràcia, 94. Casa Codina, paviment d’estil arabesc
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant

MOSAIC
Descripció: paviment d’una sala de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix, de colors verd, ocre i daurat. El conjunt el formen dos estels maclats de fons ocre amb vegetació de color verd i vermell, d’estil arabesc. La sanefa està formada per una rajola que es repeteix amb decoracions de gerres i cintes geomètriques dels mateixos tons que el fons. La faixa consisteix en un parquet.
Època: posterior a 1898, any de construcció de l’edifici
Autor: Escofet Fortuny y Cª. Edició 1891, nº142. Disseny Josep Pascó.

Font de la informació: 
equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
ROSSELLÓ i NICOLAU, M. 2009. La casa Escofet. Mosaics per als interiors 1900. Barcelona: Escofet 1896.
GRISET, J. 2015. L’art del mosaic hidràulic a Catalunya. Barcelona: Viena Edicions.

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Rovira i Rabassa, arquitecte; restauració Josep M. Fargas i E. Tous, arquitectes
Època: 1898; 1990-91
Estil: Modernista amb arrels medievalistes
Ús original: residencial
Font de la informació: 
Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 1528
Pobles de Catalunya: Casa Codina