• Passeig de la Vall d’Hebron, 133. Jardins de Pedro Muñoz Seca
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
4 imatges | 2 participants
(Foto: R. Sales Encinas)

(Foto: R. Sales Encinas)

MOSAIC
Descripció: plafó decoratiu situat al centre d’una zona enjardinada. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa el plànol del barri de Montbau amb una gamma cromàtica de marrons i blaus.
Època: 1966
Autor: disseny: J. Roura; ceramista: N. Vallve; decorador: J. Furmenti (signat)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

MÉS INFORMACIÓ

MUSEU VIRTUAL DE L’ART PÚBLIC DE BARCELONA. Art Públic: Plànol de Montbau [En línia].
RONDALLER (21/5/2024). Entre Salzes i Verns. El mosaic del barri del Besòs a Barcelona [En línia].

Última actualització de la pàgina: 19/6/2024