• Passeig Font de la Mulassa, 13
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó del mur de la tanca exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular i irregular. La decoració representa una successió d’estels ornats amb flors de color verd sobre fons beix. Aquesta banda està emmarcada entre dues bandes verdes.
Època: 1915 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1915
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Habitatge unifamiliar [En línia].
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Edifici unifamiliar. Passeig Font de la Mulassa, 13 [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Casa del passeig Font de la Mulassa, 13 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/11/2022